Alternatywne systemy obrotu gpw

2019-09-18 14:36

Alternatywne systemy obrotu w porwnaniu do gwnych parkietw charakteryzuj si przy tym mniejszymi wymogami formalnymi, agodniejszymi obowizkami informacyjnymi, niszymi kosztami i barierami wejcia. S to zazwyczaj rynki nieregulowane, lecz profesjonalnie zorganizowane, oDwa lata pniej, 30 wrzenia 2009 r. , GPW uruchomia kolejny rynek Catalyst zoony z czterech segmentw, w tym: dwch rynkw regulowanych oraz dwch alternatywnych platform obrotu. Celem niniejszego artykuu jest przedstawienie podstawowych zasad dziaania alternatywnych systemw w Polsce oraz krtki przegld najwaniejszych danych statystycznych dotyczcych tych rynkw. alternatywne systemy obrotu gpw

1 W czci oglnej Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwa Nr Zarzdu Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie S. A. z dnia 1 marca 2007 r.

Zarzd Giedy, dziaajc na podstawie 20 ust. 5 Statutu Giedy oraz 22 i 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wprowadzi nastpujce zmiany w Zaczniku Nr 7 do gpw. Ponadto, firmy te zgodnie z zaoeniami, miay znajdowa si w pocztkowej fazie rozwoju i poszukiwa stosunkowo niewielkiego kapitau, rzdu kilkuset tysicy do alternatywne systemy obrotu gpw Alternatywne systemy obrotu s tworzone przez tradycyjne giedy papierw wartociowych, aby przycign mniejsze podmioty, ktre maj potencja wzrostu, ale nie speniaj wymaga dopuszczenia na gwne rynki gied.

Alternatywne systemy obrotu w Polsce NewConnect prowadzony jest przez Gied Papierw Wartociowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym. ASO BondSpot organizowany przez BondSpot S. A. jako jedna z platform obrotu systemu Catalyst. alternatywne systemy obrotu gpw Alternatywny system obrotu w Polsce na tle innych rynkw europejskich. Alternatywne systemy obrotu s tworzone przez tradycyjne giedy papierw wartociowych, aby przycign mniejsze

Rating: 4.73 / Views: 622